Beslutsstöd

Beslutsföretaget Preference

Reder ut komplexa beslutsproblem

 Preference levererar stöd, metoder och mjukvara för att hantera och analysera beslutssituationer och effektivisera beslutsprocesser där osäkerheter, risker, målkonflikter eller andra komplexa förutsättningar råder.

 Preference är även experter på datorbaserat beslutsstöd och kan ge värdefull hjälp vid införande, användande och utnyttjande av business intelligence-system.

 

Läs mer på Preference AB hemsida

Följ oss på http://www.linkedin.com.