Välkommen till Nautical Partner

Nautical Partner Sweden AB är verksamt inom segelbåtstillverkning, försäljning och marknadsföring av segelbåten Daytripper utanför Fjärran Östern. Företaget har även bred konsultverksamhet inom ekonomi, management och informationsteknologi avseende styrmodeller för beslutsstöd.

Nautical Partner är

  • delägare i Leading Yachts International i Kina som tillverkar segelbåten Daytripper.
  • delägare i Wasa Yachts, Södertälje, som tillverkar segelbåtarna Wasa (37 till 53 foot) samt tillhandahåller service, sommarplatser och vinterförvaring.
  • delägare i Preference AB som utvecklar och säljer analytiskt beslutsstöd.