Wasa Yachts

Wasa Yachts är ett fullservicevarv som bygger nya båtar, säljer begagnade båtar, utför reparationer, riggarbeten och ombyggnader. Varvet anlitas också av försäkringsbolagen för att ta hand om försäkringsskador av olika slag. Här finns också goda möjligheter till både vinterförvaring och sommarplatser.

Wasa Yachts ligger mycket väl beläget i Södertälje, alldeles vid inloppet till Södertälje Kanal. Det är lätt att ta sig hit både med bil, knappt en timme från Stockholm och med tåg (Södertälje södra).

Det är också enkelt att angöra varvet med båt, både från Saltsjön och från Mälaren. Distansen från Stockholm genom Mälaren är endast 35 M.  

 

Wasa Yachts har byggt drygt 500 segelbåtar sedan mitten av 1970-talet, och alla utom tre seglar fortfarande. Begagnade Wasabåtar är både eftersökta och lättsålda och har oftast ett högt andrahandsvärde.

 

Konstruktören Leif Ängemark har ritat vackra, välseglande och lätthanterliga båtar som är framgångsrika både i kappsegling och i familjesegling. Båtarna byggs i traditionellt svenskt hantverk med höga kvalitetskrav. Alla båtar är CE-märkta och klassade för Ocean segling Kategori A, vilket gör att båtarna klarar mycket högt ställda krav på säkerhet, manöverbarhet, fart och bekvämlighet. 

Läs mer på Wasa Yachts hemsida

.